Newsletter
Szukaj
PL EN
Łaźnia
Idea Ludzie Organizator Partnerzy
Wystawy

Performing Data. Monika Fleischmann & Wolfgang Strauss

Wystawy | 16-04-2011
Monika Fleischmann
ŁAŹNIA, ul.Jaskółcza 1.
Gdańsk - DOLNE MIASTO
16.04-26.06.2011

Wernisaż: 15.04.2011, godz 18:00

kurator: Ryszard W. Kluszczyński
Sztuka mediów eksperymentuje z technologiami, eksploruje granice ich możliwości i tworzy własne narzędzia. U Moniki Fleischmann i Wolfgang Straussa są to tzw. Knowledge Discovery Tools – interfejsy, które jako swego rodzaju sposób prezentacji danych służą do kształtowania wiedzy. Zamierzeniem artystów jest wywołanie zakłóceń w percepcji, zakładają oni aktywne współuczestnictwo widza i traktują ciało jako formę oporu. W Liquid Views widz ogląda odbicie swojej twarzy na ekranie komputera, następnie obraz pod wpływem dotyku rozmywa się niczym poruszona tafla wody. Odbicie własnego wizerunku w wodzie stanowi nie tylko poetyckie odzwierciedlenie pamięci i zapomnienia. Jest również wywołanym za pośrednictwem techniki doświadczeniem siły wyobraźni ciała, doświadczeniem pola widzenia.
 
Wyobrażenie archiwum jako żywej bazy danych (netzspannung.org), dokonywane przy pomocy semantycznej mapy wiedzy, jest narzędziem poznania i stanowi sztukę wiedzy (Semantic Map). Dzięki połączeniu obrazu i tekstu swobodnie przemieszczających się jednym strumieniem medialnym (Medienfluss), widz zyskuje plastyczne wyobrażenie o całości archiwum jak i o jego poszczególnych dokumentach. Inscenizacja codziennych wiadomości w formie performatywnego czytania w przestrzeni miejskiej konfrontuje przechodniów z fragmentami opinii medialnych i indywidualnych (Energie Passagen).
Wystawa Performing Data prezentuje przegląd twórczości Moniki Fleischmann i Wolfganga Straussa: prace od Virtual reality (Home of the Brain) po Mixed Reality (Murmuring Fields), od Fluid Interface (Liquid Views) po Floating Interface (Medienfluss). Monika Fleischmann i Wolfgang Strauss pokazują sprzęgnięcie ciała z bezcielesnością informacji cyfrowej. Zanurzenie się w strumieniu informacji wywołuje twórcze momenty zakłócenia i bezruchu – a tym samym uczucia fizycznej obecności.
 
 
Monika Fleischmann i Wolfgang Strauss są nie tylko twórcami dzieł sztuki, zaś swoje prace prezentują nie tylko w muzeach ale także podczas konferencji naukowych. Jako artyści sztuki mediów pojmują laboratorium badawcze jako przestrzeń sztuki, nauki i percepcji. Wykorzystują je do badań nad estetyką mediów jak również do produkcji artystycznej. Wystawa obejmująca prace powstające od wczesnych lat dziewięćdziesiątych przedstawia praktykę artystyczną Media Arts Research Studies (MARS), zainicjowaną przez artystów i kontynuowaną po dziś dzień, m.in. w projektach zrealizowanych dla kolektywu Art+Com w Berlinie (1987), w centrum badawczym GMD Forschungszentrum Informationstechnik (1997) oraz w Fraunhofer-Institut w Sankt Augustin (2001).
 
Monika Fleischmann & Wolfgang Strauss
Niemieccy artyści i naukowcy, Monika Fleischmann i Wolfgang Strauss, uchodzą za pionierów interaktywnej sztuki mediów. Od samego początku swojej artystyczno-naukowej działalności posługują się komputerem jako narzędziem i jako medium. Ich eksperymentalne badania koncentrują się na interaktywności w sztuce i szeroko rozumianej nauce oraz na poszerzonej i sieciowej przestrzeni rozumianej jako interfejs. Uczyć się nowego ze starego - to jedna z metod pracy z nowymi mediami, którą opracowali na własny użytek. Ich koncepcje dotyczące wizualizacji informacji oraz skomputeryzowane modele nawigacji i dialogu kształtują już od dwudziestu lat rozwój nowej kultury technicznej w odniesieniu do interaktywności. Twórczość Moniki Fleischmann i Wolfganga Straussa została uhonorowana nagrodą „Złotej Nike” czyli Prix Ars Electronica oraz wieloma innymi wyróżnieniami i jest archiwizowana w ZKM | Zentrum für Kunst und Medientechnologie w Karlsruhe
 
strona Moniki Fleischmann
strona Wolfganga Straussa