Newsletter
Szukaj
PL EN
Łaźnia
Idea Ludzie Organizator Partnerzy
Wystawy

Histeryczne maszyny. Bill Vorn

Wystawy | 10-05-2014
Bill Vorn, Histeryczne Maszyny
ŁAŹNIA 2, ul. Strajku Dokerów 5, Gdańsk – NOWY PORT
10 maja – 13 lipca 2014
Otwarcie: 09 maja2014, godz. 18.00

Kurator: Ryszard W. Kluszczyński
Tegoroczna edycja projektu uzyskała Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego
Koordynacja: Krzysztof Miękus, Karolina Wirkus, Wojciech Skrzypczyński
 
Wystawa przygotowana w Centrum Edukacji Artystycznej Łaźnia 2 prezentuje po raz pierwszy w Polsce twórczość  Billa Vorna, kanadyjskiego artysty zamieszkałego w Montrealu. Histeryczne maszyny datowane są na rok 2006, choć ich prehistoria zaczyna się już cztery lata wcześniej, i wyrastają z długiego okresu twórczych poszukiwań i eksperymentów albowiem sztuką robotyczną Vorn zajmuje się od roku 1992. Tworzone przez niego przestrzenne instalacje poza właściwościami cybernetycznymi posiadają również charakter multimedialny – artysta wykorzystuje bowiem nie tylko roboty, ale i światło, dźwięk, a niekiedy również projekcje wideo, przekształcając za ich pomocą przestrzeń wystawienniczą w środowisko dynamicznych, interaktywnych i multisensorycznych doświadczeń. Jednocześnie twórczość jego stanowi formę badań nad sztucznym życiem oraz nad technologiami powołującymi do istnienia autonomiczne, sztuczne podmioty działań. Sztuka Billa Vorna wyłania się właśnie z powiązania i wzajemnych oddziaływań problematyki sztucznego życia i robotyki.
 
Histeryczne maszyny stanowią doskonały przykład twórczości Vorna. Każda z nich jest aluminiową, ośmionożną formą zwisającą z sufitu, przypominającą kształtem ogromnego pająka. Jest zaopatrzona w kilka systemów: sensoryczny, motoryczny i kontrolny, które wspólnie odgrywają rolę autonomicznego układu nerwowego. Sensory pozwalają Maszynom odkryć obecność widzów w przestrzeni wystawienniczej a to, w dalszej kolejności, prowadzi je do podjęcia wobec nich różnych działań.
Histeryczne maszyny, poza fizycznymi interakcjami z publicznością, inicjują również więzi emocjonalne. Ich hybrydyczny status, wiążący właściwości żywych organizmów i urządzeń technicznych prowadzi widzów do reakcji o podobnie niejasnej, ambiwalentnej strukturze, w których afekty łączą się z zainteresowaniem poznawczym a empatia miesza z pierwotnym lękiem i krzyżuje z technofobią.
 
Ryszard W. Kluszczyński
 
Art+Science Meeting to projekt realizowany dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 
Bill Vorn - kanadyjski artysta aktywny na polu sztuki robotycznej od 1992 roku. W swoich instalacjach i performansach wykorzystuje robotykę i techniki śledzenie ruchu, dźwięk, światło, wideo i procesy cybernetyczne. Prowadzi badania nad tworzeniem sztucznego życia i technologiami Agent wykorzystując artystyczną pracę opartą na estetyce sztucznych zachowań. Równolegle do swej pracy artystycznej Bill Vorn wykłada nowe media na Uniwersytecie Concordia w Montrealu, związany jest z działającym tam Artificial Life Art Lab oraz kieruje robotyką w Hexagram. W roku 2001 uzyskał on tytuł doktora za rozprawę Artificial Life as Media.