Newsletter
Szukaj
PL EN
Łaźnia
Idea Ludzie Organizator Partnerzy
Wystawy

Crude Life. Oron Catts & Ionat Zurr

Wystawy | 30-03-2012
ŁAŹNIA, ul.Jaskółcza 1.
Gdańsk - DOLNE MIASTO
30.03-22.04.2012
Wernisaż 30 MARCA 2012, godz. 18:00

kurator: Ryszard W. Kluszczyński
 
Link do foto z wernisażu
 
Na wystawie w CSW Łaźnia Oron Catts i Ionat Zurr zaprezentują swoje klasyczne dzieła, jak Victimless Leather, The Semi-Living Worry Dolls, czy The Pig Wings Project oraz nowy, przygotowany specjalnie na wystawę w Gdańsku Crude Substrate. Przedstawiona zostanie również dokumentacja z niezwykłego performensu wykonanego w Berlinie w 2005 roku pod tytułem The Remains of a Disembodied Cuisine, w którym artyści i publiczność ucztowali przy kotletach uformowanych z tkanki mięśniowej wyhodowanej z komórek macierzystych nieżyjącej od kilku lat owcy. Wystawa Orona Cattsa i Ionat Zurr stawia szczególnie aktualne pytania dotyczące bioetyki, inżynierii genetycznej i biotechnologii. Artyści zwracają uwagę z jednej strony na olbrzymie możliwości współczesnej nauki, ale jednocześnie ujawniają nieświadome uprzedzenia i tabu, jakie w sobie nosimy w obliczu zagadnień związanych z samą istotą życia i operacjami technologicznymi dokonywanymi na materii organicznej.

Oron Catts i Ionat Zurr należą do czołowych przedstawicieli bio-artu - dziedziny łączącej w sobie działania artystyczne z narzędziami i praktykami wyniesionymi z laboratorium biologicznego. W 1996 roku powołali do istnienia Tissue Culture & Art Project przy Uniwersytecie Zachodniej Australii, którego celem jest rozwijanie współpracy pomiędzy artystami i naukowcami zajmującymi się materią organiczną.

Oron Catts i Ionat Zurr tworzą instalacje i obiekty wykorzystując tkanki wyhodowane w laboratorium, a częściowo też przekształcają przestrzeń galeryjną w zaimprowizowane laboratorium biologiczne. Obiekty formowane z wyhodowanych tkanek Catts i Zurr nazywają bytami „pół-żywymi” (Semi-Living) zwracając tym samym uwagę na problematyczność pojęcia „życie” w odniesieniu do hodowanych sztucznie tkanek: pozornie podlegających procesom biologicznym, ale niezdolnych do samoistnego trwania, ani do przekształcenia się w bardziej złożone formy organiczne. 

Po prezentacji w CSW Łaźnia wystawa zostanie pokazana również przez warszawskie Centrum Nauki Kopernik.

Wystawa Orona Cattsa i Ioanat Zurr organizowana jest w ramach Art&Science Meeting i stanowi kontynuację projektu, jaki CSW Łaźnia we współpracy z Narodowym Centrum Kultury zainicjowało w 2011 roku. Na projekt składają się wystawy prezentujące najwybitniejszych światowych artystów współpracujących z naukowcami bądź operujących na styku nauki i sztuki.  Wystawy z cyklu Art&Science Meeting 2012 zestawią ze sobą czołowych artystów zajmujących się życiem i procesami biologicznymi, ale podchodzących do tych zagadnień ze skrajnie odmiennej perspektywy. Projektowi wystawienniczemu towarzyszą publikacje, międzynarodowe konferencje naukowe, wykłady i artykuły publikowane na stronie internetowej projektu (www.artandscience.pl) oraz warsztaty tematyczne dla młodzieży.

Artyści zaangażowani w projekt podkreślają, że postawa twórcza nie toleruje żadnych granic, a zamykanie się w obrębie wąsko rozumianej specjalizacji nie sprzyja rozwojowi. Stąd bardzo silny akcent kładziony jest na zaangażowanie się w projekt nie tylko pracowników CSW Łaźnia, ale także naukowców pracujących na Politechnice Gdańskiej, studentów Politechniki i Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Dzięki współpracy z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, liczymy także na przyciągnięcie do sztuki współczesnej nowego audytorium.
  
http://www.symbiotica.uwa.edu.au/

http://www.tcaproject.org/

Dyrektor artystyczny projektu i kurator wystawy „Crude Life”: prof. Ryszard Kluszczyński

Koordynator projektu: Krzysztof Miękus

Inicjator i główny organizator Art&Science Meeting: CSW Łaźnia

Współorganizator wystawy Crude Life: Centrum Nauki Kopernik


Partnerzy projektu:
Centrum Doskonalenia w Sztukach Biologicznych SymbioticA Uniwersytet Zachodniej Australii
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG-GUMed
Politechnika Gdańska
Austriackie Forum Kultury w Waszawie
Narodowe Centrum Kultury
Merck Sp. z o.o.

Patroni honorowi:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Bogdan Zdrojewski
Marszałek Województwa Pomorskiego, Mieczysław Struk
Prezydent Miasta Gdańska, Paweł Adamowicz
Ambasada Australii w Warszawie
Ambasada Austrii w Warszawie

Patroni medialni:
„Gazeta Wyborcza”, TVP Kultura, Swiatobrazu.pl, Poka Poka Trójmiasto, „Artysta i Sztuka”, „Art & Business”, „Arteon”, o.pl, „Purpose — kultura, nauka, przedsiębiorczość”, Radio Gdańsk, Trójmiasto.pl