Newsletter
Szukaj
PL EN
Łaźnia
Idea Ludzie Organizator Partnerzy
Wydarzenia

Warsztaty dźwiękowe - UNDERSTANDING SOUND IN TIME AND SPACE

Wydarzenia | 12-04-2013
12 - 13 kwietnia 2013
12 kwietnia, godz. 16:00 – 20:00
13 kwietnia, godz. 10:00 – 13:00 / przerwa / 14:00 – 16:00
13 kwietnia, koncert z udziałem uczestników, godz. 19:00

CSW Łaźnia, ul. Jaskółcza 1, Gdańsk - Dolne Miasto
Prowadzenie: Michal Rataj
 
Kurator: Krzysztof Topolski „Arszyn” 
Koordynacja projektu: Krzysztof Miękus 
 
Michał Rataj zagra koncert elektronicznej muzyki improwizowanej oraz poprowadzi warsztaty, które będą się koncentrować na zagadnieniach analizy i resyntezy dźwięku, rozkładu przestrzennego dźwięku oraz kontroli dźwięku przy pomocy tabletu. Podczas warsztatów zaprezentuje uczestnikom aplikacje do analizy dźwięku oraz narzędzia do interpretacji danych służących komponowaniu. / Uwaga! Osoby chcące wziąć udział w warsztatach Michala Rataja prosimy o przesłanie zgłoszenia z imieniem, nazwiskiem i numerem kontaktowym na adres: dzwiekowiska@laznia.pl lub zapisanie się poprzez stronę www.dzwiekowiska.pl do dnia 10 kwietnia 2013. / Warsztaty prowadzone będą w języku angielskim. / Michal Rataj – czeski artysta dźwiękowy, muzyk. Studiował muzykologię na Uniwersytecie Karola i kompozycję w Akademii Sztuk Muzycznych (AMU) w Pradze, gdzie w roku 2005 uzyskał stopień doktora. Od 2006 roku jest adiunktem i prowadzi pracownięTeorii muzyki elektroakustycznej oraz klasę Kompozycji. Michał Rataj działa również jako producent sztuki radiowej w Czeskim Radiu. Jest kuratorem programu Radioatelier oraz programu i strony rAdioCUSTICA. / www.michalrataj.com /
 
Projekt realizowany dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego