Newsletter
Szukaj
PL EN
Łaźnia
Idea Ludzie Organizator Partnerzy
Wydarzenia

W stronę trzeciej kultury. Koegzystencja sztuki, nauki i technologii

Wydarzenia | 23-05-2011
fot.Monika Fleischmann & Wolfgang Strauss, Energy Meter, wystawa Performing Data photo: Krzysztof Miękus
Dwór Artusa - Muzeum Historyczne Miasta Gdańska
23 - 25.05.2011
Konferencja organizowana w ramach ART LINE i ART+SCIENCE MEETING

Współczesne transformacje sztuki zmierzają w stronę obszaru badań naukowych, w stronę dyscyplin określanych mianem nauk ścisłych.
 
Sztuka dialoguje dziś twórczo z genetyką, biotechnologią, badaniami nad sztuczną inteligencją. Nie jest to wyłącznie efekt nowych aspiracji sztuki. Przeobrażające się równolegle koncepcje dotyczące nauki, ewolucja jej teorii od Ernesta Nagela i Karla Poppera do Thomasa Kuhna i Paula Feyerabenda, wynikająca stąd kontekstualizacja i relatywizacja wartości wyników badań naukowych, doprowadzają do uzasadnionego wniosku, że nauka nie powinna już być obecnie postrzegana jako jedyny obszar praktyk społecznych, w którym produkuje się wiedzę. W rezultacie, sztuka podejmuje dziś nową rolę, odrzuca tradycyjny podział na obiektywną naukę i subiektywną sztukę, aspirując do roli środowiska badawczego, źródła znaczącej, wartościowej wiedzy. Związki tak kształtującej się sztuki z obszarami nauki nie polegają już więc, jak było to niegdyś, na popularyzującym bądź krytycznym odwoływaniu się do wyników badań naukowych. Sztuka może być i często bywa obszarem i metodą badań naukowych. Bardzo liczne prace artystyczne, najczęściej z obszaru nowych mediów, podejmują dziś zadania sytuujące się pomiędzy tradycyjnie pojmowaną twórczością artystyczną a działalnością naukowo-poznawczą. Dzieła te, z jednej strony, reaktywują odrzuconą w dobie Oświecenia alternatywną naukową tradycję epistemologiczną, z drugiej natomiast, przenoszą praktyki artystyczne do laboratoriów naukowych. Efektem tej migracji są takie między innymi tendencje artystyczne, jak bio-art, sztuka robotyczna, transgeniczna bądź nanotechnologiczna. Dzieła wywodzące się z tych tendencji, łącząc w sobie atrybuty twórczości artystycznej i naukowej stanowią nową, znaczącą jakość w obu tych obszarach. Przede wszystkim jednak wprowadzają nowe, znaczące właściwości do społecznego środowiska, w którym tendencje te się rozwijają.
 
 
Monika Fleischmann & Wolfgang Strauss, Energy Meter
Z wystawy Performing Data
fot. Krzysztof Miękus
 
Dzisiejsza sztuka, wchodząc w bliskie strukturalne relacje ze współczesnymi technologiami medialnymi i paradygmatami naukowymi, konstruuje przedmioty doświadczenia artystycznego w sposób całkiem odmienny, niż czynią to tradycyjne media sztuki, nadając im przy tym niespotykany dotąd charakter, proponuje inne strategie negocjacji ich znaczeń oraz – przede wszystkim – w zupełnie inny sposób angażuje swych odbiorców. Nie odwołuje się ona już do tradycyjnej koncepcji kultury artystycznej, ciążącej w stronę pojmowania sztuki jako dziedziny swoistej, autonomicznej, rządzącej się swymi własnymi zasadami i prawami. Sztuka sięgająca po technologie naukowe rozwija się dziś w kontekście wizji trzeciej kultury, postulowanej przez Johna Brockmana, a przygotowanej wcześniej przez koncepcję dwóch kultur C. P. Snowa. Zdaniem Brockmana, trzecia kultura, to uczeni, myśliciele i badacze świata empirycznego, którzy dzięki swym pracom i pisarstwu przejmują i odmieniają rolę tradycyjnej elity intelektualnej. Współczesna twórczość artystyczna, łącząca w swych działaniach paradygmaty sztuki, nauki i technologii, zmierza do przezwyciężenia opozycji humanistycznego świata sztuki i świata nauki, opozycji, z której wyłoniła się koncepcja trzeciej kultury Brockmana. Odnowiona wizja trzeciej kultury jest ufundowana nie na konflikcie, ale na wzajemnych interakcjach obu tych światów, czy może lepiej: wszystkich trzech światów, włączając w tę grę także inżynierski świat technologii. Kultura taka, wchłaniając nie tylko paradygmaty sztuki, nauki i technologii, lecz także struktury społeczeństwa informacyjnego i sieciowego, oraz wyznaczniki kultury partycypacyjnej, kształtuje nowe ramy naszej przyszłości.
 
Przygotowywana w dniach 23-25 maja 2011 roku konferencja skupi się na tych właśnie wzajemnych odniesieniach trzech wskazanych obszarów ludzkiej twórczości. Jej uczestnicy, naukowcy różnych specjalności oraz artyści, przedstawią wyniki badań nad różnymi aspektami owych związków i zastanowią się wspólnie nad wynikającymi stąd konsekwencjami dla współczesnej kultury.
 
 
Konferencja jest otwarta dla publiczności, wstęp wolny.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji proszone są o wypełnienie niniejszego formularza
i przesłanie go na adres: conference@laznia.pl
 
 
Termin przesłania zgłoszenia: 16 maja 2011. Po otrzymaniu zgłoszenia będziemy wysyłać emaila z prośbą o potwierdzenie. Brak potwierdzenia do 19 maja będzie oznaczał rezygnację z udziału w konferencji.
 
UWAGA! Ilość miejsc ograniczona.
 
PLAN KONFERENCJI:
 
23 maja
 
10.00 - 13.00: Konferencja (Dwór Artusa)
13.00 - 15.00: przerwa obiadowa
15.00 - 18.00: Konferencja (Dwór Artusa)
 
24 maja
 
10.00 - 12.00: zwiedzanie wystawy Performing Data (CSW Łaźnia)
12.00 - 14.00: przerwa obiadowa
14.00 - 18.00: Konferencja (Dwór Artusa)
 
25 maja - nastąpiła zmiana w harmonogramie konferencji:
 
10.00 - 12.00 - Performing Data - zwiedzanie wystawy (CSW Łaźnia)
 
12.00 - 14.00 - przerwa
 
14.00 - 14.15 - Wprowadzenie Art Line
Torun Ekstrand
 
14.15 - 14.45 -  Sztuka antropocenu
Edwin Bendyk (tygodnik Polityka; pisarz i publicysta zajmujący się wpływem nowych technologii na życie społeczne, gospodarcze i kulturowe)
 
14.45 - 16.00 - dyskusja panelowa
 
Uczestnicy konferencji:
 
dr Monika Bakke
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu
 
 
Kuba Bąkowski
Warszawa
 
 
Edwin Bendyk
Tygodnik POLITYKA
Warszawa
 
Dr Martha Blassnigg
University of Plymouth
Wielka Brytania
 
Prof. Elinor Nina Czegledy
University of Toronto
Kanada
 
 
Prof. Monika Fleischmann & Wolfgang Strauss
Bonn, Niemcy
 
Prof. James Gimzewski
University of California, Los Angeles
USA
 
 
Prof. dr hab. Joanna Hoffman
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
 
 
Prof. Lissa Holloway-Attaway
Blekinge Institute of Technology
Szwecja
 
 
Malin Jogmark
Blekinge Institute of Technology
Szwecja
 
Prof. Ryszard W. Kluszczyński
Uniwersytet Łódzki
 
Róna Kopeczky
Muzeum Ludwig w Budapeszcie
Węgry
 
Dr. Fabrice Lapelletrie
Francja
 
 
Prof. Roger Malina
Observatoire Astronomique de
Marseille-Provence
Francja
 
 
Prof. Michael Punt
University of Plymouth
Wielka Brytania
 
 
Jasia Reichardt
Londyn
Wielka Brytania
 
 
Prof. Victoria Vesna
UCLA Design, Media, Arts
Broad Art Center
USA
 
Dwór Artusa
 
80-834 Gdańsk
Długi Targ 43/44
tel.: +48 58 76 79 100
dwor.artusa@mhmg.pl
www.mhmg.pl
 
Konferencja realizowana jest w ramach polsko-niemieckiego festiwalu nowoczesnego sąsiedztwa „Sąsiedzi 2.0” organizowanego przez Ambasadę Niemiec w Warszawie i Goethe-Institut w Warszawie.
         
 
 
Artystyczno-kulturalny projekt Art Line, przygotowywany przez 14 partnerów z 5 krajów z południowej części Bałtyku, jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 85% i ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 11,25%.