Newsletter
Szukaj
PL EN
Łaźnia
Idea Ludzie Organizator Partnerzy
Wydarzenia

JESIENNY CYKL WYKŁADÓW ART+SCIENCE MEETING

Wydarzenia | 02-10-2013
2-13 PAŹDZIERNIKA 2013
CSW Łaźnia ul. Jaskółcza 1
Gdańsk – DOLNE MIASTO
W ramach październikowego cyklu spotkamy się z piątką badaczy. Duet dr Martha Blassnigg i prof. Michael Punt przedstawią nam temat: „Darwin, Gosse i Bergson: biologia, sztuka i wyobraźnia”.  Prezentację „Evolution Haute Couture: sztuka, nauka i wiek postbiologiczny” Dimitrij Bułatow – artysta, kurator i teoretyk zajmujący się od wielu lat zależnościami pomiędzy nauką i sztuką – poświęca swojej najnowszej publikacji. Głównym tematem kolejnego spotkania pt. "Refleksje nad tworzeniem wystawy »Brains: the Mind as Matter« w londyńskiej Wellcome Collection" będzie mózg, któremu kurator Marius Kwint poświęcił wystawę w londyńskim Wellcome Collection. Cykl ten zakończy wykład prof. Ryszarda W. Kluszczyńskiego "W stronę kreacji postludzkiej. Od sztuki kinetycznej do bio-robotycznej".
 
Dzień I - 12 października 2013, godz. 18.00 – 19.15 
 
Darwin, Gosse i Bergson: biologia, sztuka i wyobraźnia
dr Martha Blassnigg i prof. Michael Punt
 
Od lewej: "Pidgeons", 1883, Charles Darwin                                                                                                              "Darwin Tree", 1837, Charles Darwin
 
Autorzy przyglądają się postawie, jaką sztuka i humanistyka zajmuje wobec tendencji materialistycznych i deterministycznych w medialnym obrazie nauki - w szczególności biologii. Rzucają światło na to, jak XIX-wieczna kultura wizualna wpłynęła na produkcję wiedzy poprzez przedstawienie alternatywnej wizji świata w odpowiedzi na dyskurs determinizmu materialistycznego. Zadają pytanie, czy w XX wieku sztuka (albo wręcz humanistyka) nie zatraciła swojej funkcji krytycznej w odniesieniu do nauki. Odwołując się z perspektywy XXI wieku do prac Darwina, Gosse’a i Bergsona, dowodzą, że humanistyka i sztuka mogą odzyskać swój kreatywny potencjał, dzięki któremu możliwe będzie odróżnienie tego, co wiemy o świecie, tego, jak go sobie wyobrażamy i tego, jak ten świat mógłby wyglądać.
 
Michael Punt – profesor na Wydziale Sztuki i Technologii Uniwersytetu w Plymouth, gdzie zwołuje zebrania grupy badawczej Transtechnology. Jest także redaktorem naczelnym „Leonardo Reviews”. Doktorat obronił na Uniwersytecie w Amsterdamie (Wczesne kino i świat obrazów technologicznych). Jest współautorem dwóch książek na temat mediów audiowizualnych i świadomości. Opublikował ponad 80 artykułów na temat historii kina i technologii cyfrowej w najważniejszych pismach naukowych. Od kwietnia 2010 roku przewodzi dużemu projektowi badawczemu finansowanemu poprzez HERA i skupiającemu się na kreatywnej wymianie pomiędzy eksperymentalnymi i komercyjnymi filmowcami. www.trans-techresearch.net  
Martha Blassnigg – jest antropologiem kultury i mediów oraz teoretykiem filmu i kina z doświadczeniem w tworzeniu filmów dokumentalnych i w renowacji filmu. Jest asystentem w Transtechnology Research na Uniwersytecie w Plymouth oraz redaktorem „Leonardo Reviews”. Podejmuje badania historyczne, które mają na celu umiejscowienie metafizycznego wymiaru technologii i sztuki w ramach dyskursów filozofii umysłu, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia percepcji mediów audiowizualnych. Obecnie współpracuje przy tworzeniu projektu HERA UE Technology, Exchange and Flow: Artistic Media Practices and CommercialApplication. www.trans-techresearch.net
 
Dzień I - 12 października 2013, godz. 19.30 – 21.30 
 
Evolution Haute Couture: sztuka, nauka i wiek postbiologiczny
Dmitrij Bułatow
 
 
Od lewej: "DSM-VI" Bill Vorn (CA), 2012. fot. Csenge Kolozsvari                       Bill Vorn, 2012, fot. Conception"
 
Wykład poświęcony będzie najnowszej publikacji Dmitrija Bułatowa – artysty, kuratora i teoretyka zajmującego się od wielu lat zależnościami pomiędzy nauką i sztuką. Publikacja stworzona została w oparciu o kolekcję dzieł należących do Narodowego Centrum Sztuk Współczesnych w Moskwie, które wykorzystują technologie XXI wieku – informatykę, robotykę i biomedycynę.
 
Dmitrij Bułatow – artysta, teoretyk, badacz. Jego praca koncentruje się wokół różnych aspektów działań interdyscyplinarnych w obrębie sztuki i nauki (robotyka, bioinżynieria, genetyka, nanotechnologia itp.). Jest autorem ponad 30 artykułów na temat sztuki współczesnej. Jego prace prezentowane były na ponad 100 wystawach, w tym „Bunker Poetico” (49. Biennale w Wenecji, 2001), „Davaj! Russian Art Now” (Berlin, Wiedeń, 2002), „Brain Academy Apartment” (50. Biennale w Wenecji, 2003), „3durch3” (Kassel, 2004), „Art of Tortures and Executions” (Kaliningrad, 2005), „Eastern Neighbours” (Utrecht, 2006), „Victory over the Sun”(Moskwa, 2007) i innych.
 
Dzień II - 13 października 2013, godz. 15:00 – 16.15 
 
Refleksje nad tworzeniem wystawy „Brains: the Mind as Matter” w londyńskiej Wellcome Collection 
Marius Kwint 
 
 
"My Soul", 2005, Artystka: Katharine Dowson (zdjęcia dzieki uprzejmości artystki i GV Art gallery, London)
 
Głównym tematem wykładu będzie mózg, któremu kurator Marius Kwint poświęcił wystawę w londyńskim Wellcome Collection (we współpracy z galerią GV Art). Wystawa, którą obejrzało ponad 100 tyś. Widzów, obejmuje przeszło 150 obiektów – od zachowanych mózgów aż po dzieła sztuki, filmy i fotografie. Wystawa ukazuje długą drogę, którą postępuje nauka i kultura, by zrozumieć, odszyfrować i manipulować tym najbardziej tajemniczym z organów naszego ciała. 
 
Marius Kwint – historyk kultury, kurator i wykładowca na Uniwersytecie w Portsmouth. Jego głównym obszarem zainteresowań jest relacja sztuki, nauki i kultury wizualnej. Bada zmieniające się postawy wobec świata, w szczególności jak kultura zmienia się na przestrzeni czasu i w różnych miejscach. Wraz z Lucy Shanahan był kuratorem wystawy „Brains”: the mind as matter” prezentowanej w Wellcome Collection w Londynie, którą obejrzało ponad 100 tysięcy odwiedzających. Jest także autorem książki towarzyszącej wystawie „The Mind As Matter”.
 
Dzień II - 13 października 2013, godz.16.30 – 18:00 
 
W stronę kreacji postludzkiej. Od sztuki kinetycznej do bio-robotycznej
Prof. Ryszard W. Kluszczyński
W latach 50. minionego wieku, za sprawą Nicolasa Schöffera wyłoniła się tendencja artystyczna koncepcyjnie osadzona w ideach cybernetyki. Rzeźby cybernetyczno-spacjodynamiczne Schöffera to dzieła, które cechuje pewien zakres autonomii, pozwalający im w granicach wyznaczanych przez ich konstrukcję, reagować na zachowania publiczności, czy też, szerzej to ujmując, na zmiany zachodzące w ich otoczeniu. Proces autonomizacji artefaktów rozwijał się dalej, za sprawą takich artystów, jak Edward Ihnatowicz czy Jean Tinguely, dając podstawy pod rozwój sztuki robotycznej. Wykład skupiony będzie na jednym z nurtów opisywanej tu tendencji. Omówione zostaną wybrane prace m.in. Akiry Kanayamy, Jeana Tinguely, Patricka Tresseta oraz grupy SymbioticA i Guy’a Ben-Ary, Prowadzący pokaże jak zmieniała się ta tendencja, w jakie konteksty wchodziła i do jakich konsekwencji doprowadzała.
 
Prof. dr hab. Ryszard W. Kluszczyński – kierownik Katedry Mediów i Kultury Audiowizualnej Uniwersytetu Łódzkiego, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi i wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Zajmuje się problematyką sztuki nowych mediów, filmem awangardowym, teorią sztuki, kulturą alternatywną oraz zagadnieniami cyberkultury i społeczeństwa informatycznego. W latach 1990 – 2001 był kuratorem filmu, wideo i sztuk multimedialnych w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie; kurator międzynarodowego Biennale Sztuki Współczesnej w Poznaniu w 2010 r. Jest dyrektorem artystycznym projektu Art+Science Meeting.