Newsletter
Szukaj
PL EN
Łaźnia
Idea Ludzie Organizator Partnerzy
Wydarzenia

ART & SCIENCE MEETING: BIOART: MIĘDZY NAUKĄ A ETYKĄ, panel dyskusyjny

Wydarzenia | 31-03-2012
ul.Jaskółcza 1. Gdańsk - DOLNE MIASTO
31 MARCA 2012, G. 15:00

 
Panel  dyskusyjny „Bioart: między nauką a etyką” organizowany w ramach projektu Art & Science Meeting będzie dotyczył bioetyki, inżynierii genetycznej i biotechnologii. W panelu prowadzonym przez dr hab. Monikę Bakke wezmą udział artyści Oron Catts, prof. Ionat Zurr oraz  prof. dr hab. Ryszard W. Kluszczyński, prof. dr hab. Ewa Łojkowska i dr Maciej Ożóg.
 
Oron Catts – artysta, badacz, kurator. Współzałożyciel Tissue Culture & Art Project przy laboratorium SymbioticA, Uniwersytetu Zachodniej Australii. Tworzy dzieła z tkanek hodowanych w inkubatorach.

prof. Ionat Zurr – artystka i kuratorka. Pracownik naukowy SymbioticA Uniwersytetu Zachodniej Australii. Tworzy instalacje i performanse wykorzystując tkanki wyhodowane w laboratorium.

prof. dr hab. Ewa Łojkowska – dziekan Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed, kierownik Zakładu Ochrony i Biotechnologii Roślin UG.

prof. dr hab. Ryszard W. Kluszczyński – profesor nauk humanistycznych. Na Uniwersytecie Łódzkim kieruje Katedrą Mediów i Kultury Audiowizualnej. Dyrektor artystyczny projektu Art&Science Meeting, kurator wystawy „Crude Life”.

dr Maciej Ożóg – teoretyk i historyk sztuk medialnych. Adiunkt w Zakładzie Mediów Elektronicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się historią i teorią sztuk medialnych, kulturą audiowizualną, cyberkulturą i społeczeństwem informacyjnym.

dr hab. Monika Bakke – adiunkt w Instytucie Filozofii UAM w Poznaniu. Zajmuje się estetyką współczesną w perspektywie posthumanistycznej, genderowej i transkulturowej, krytyką sztuki oraz animal studies.

 

Panel dyskusyjny odbędzie się w języku angielskim tłumaczony symulatanicznie na język polski.