Newsletter
Szukaj
PL EN
Łaźnia
Idea Ludzie Organizator Partnerzy
Wydarzenia

ART+SCIENCE MEETING 2015

Wydarzenia | 08-05-2015
Muł wykonuje muła, dzieło Tima Luisa
Art+Science Meeting 2015 jest kontynuacją projektu realizowanego przez CSW Łaźnia od 2011 roku, na który składają się wydarzenia prezentujące dzieła najwybitniejszych światowych artystów współpracujących z naukowcami bądź działających na styku nauki i sztuki. Twórcy często podejmują zagadnienia dotyczące sztucznego życia i sztucznej inteligencji, wpisując się w dyskusję na temat kondycji postludzkiej.
 W tym roku rozpoczynamy 8 maja 2015 o gdz. 18.00 w ŁAŹNI 2 w NOWYM PORCIE wernisażem wystawy NEARLY HUMAN - kuratorem jest Jasia Reichardt. Kolejna odsłona zaplanowana jest na 31 maja w ŁAŹNI 1 - DOLNE MIASTO: otwieramy wystawy GUY BEN-ARY – NERVOPLASTICA oraz PATRICK TRESSET – HUMAN TRAITS kuratorowane przez Ryszarda W.Kluszczyńskiego. Tegoroczny cykl zamyka wystawa DAMIEN HIRST – NEW RELIGION(kuratorzy: Paul Stolper, Linsey Young, Anna Szynwelska), której wernisaż jest zaplanowany 24 lipca 2015, godz. 18.00 w ŁAŹNI 1 w Gdańsku - Dolnym Mieście.
 
WYSTAWY:
 
Nearly Human
Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 2, ul. Strajku Dokerów 5, Gdańsk - Nowy Port
8.05 – 5.07.2015 
19.09 – 31.10.2015 / Porsgrunn, Norwegia, Kunsthall Grenland
Kuratorka: Jasia Reichardt
Koordynacja: Tymoteusz Skiba, Anna Szynwelska
 
Wernisaż w Gdańsku: 8 maja 2015. godz.18.00
Spotkanie z kuratorką wystawy oraz zaproszonymi gośćmi: 8 maja 2015, godz.19.00
Pokaz filmu Fritza Langa "Metropolis": 10 maja, godz.17.00
 
Tematem tej wystawy jest ludzka wyobraźnia i jej pragnienie stworzenia równoległego świata maszyn, kukiełek, lalek, automatów i robotów, które są prawie takie jak my, ale nie do końca. Te wyimaginowane byty i maszyny mają dziś swoje własne miejsce w sztuce, literaturze, filmie i wielu innych dziedzinach naszego życia. 
Wystawa prezentuje prace ok. 70 artystów w podziale na trzy części. Część pierwsza, w której znalazła się większość eksponatów, obejmuje grafiki przedstawiające historię idei tworzenia obiektów na wzór człowieka. Przybliżą nam one, dlaczego chcemy tworzyć rzeczy, które wyglądają albo funkcjonują tak jak my. Druga część obejmuje oryginalne prace pokazywane w formie projekcji wideo na ekranach. Prezentowani tu artyści to: Pierre Bastien, Daisuke Furuike, Theo Jansen i Chico MacMurtrie. Trzecia część obejmuje sześć prac kinetycznych. Ich autorami są Richard Kriesche, Tim Lewis, Tony Oursler, Studio Azzurro, Jim Whiting i Christiaan Zwanikken.
 
 
Jasia Reichardt, kuratorka wystawy, jest autorką książek o sztuce i organizatorką wystaw. Interesuje się sztuką, która obejmuje także inne dziedziny, jak np. nauka czy literatura. Od wielu lat bada związki między sztuką a technologią. Jedna z jej książek opowiada o historii robotów, a jej najbardziej znana wystawa – poświęcona komputerom i sztuce Cybernetic Serendipity – została wystawiona w londyńskim Instytucie Sztuki Współczesnej (ICA) w 1968 r.
 
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wystawa jest częścią projektu dofinansowanego w ramach Programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” ze środków funduszy EOG pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.
 
 
Projekt „Art+Science Meeting 2015” jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wystawa "Nearly Human" jest częścią projektu „Festiwal Dźwiękowiska oraz warsztaty i wystawy Man|Machine w ramach projektu ART+SCIENCE Meeting” dofinansowanego w ramach Programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” ze środków funduszy EOG pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.
       
       
 
Wernisaż wystawy "Nearly Human" jest w programie Dnie Otwartych Funduszy Europejskich organizowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Więcej: http://dniotwarte.eu/
 
Guy Ben-Ary – Nervoplastica
Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia - ul. Jaskółcza 1, Gdańsk - Dolne Miasto
31.05 – 14.06.2015
Kurator: Ryszard W. Kluszczyński
Koordynacja: Anna Szynwelska
 
Współpraca ze strony Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i UMG:
prof. Ewa Łojkowska
dr Anna Kawiak
Projekty prezentowane na wystawie "Nervoplastica"  zostały opracowane i przygotowane w SymbioticA - Centrum Doskonałości w Sztukach Biologicznych, będącym częścią Szkoły Anatomii, Fizjologii i Biologii Ludzkiej na Uniwersytecie Australii Zachodniej.
 
Wernisaż: 31 maja 2015, godz. 18.00
Wystawa potrwa do 31.05 - 05.07.2015
Panel dyskusyjny z udziałem kuratora, artystów i zaproszonych gosci
odbędzie się w baszcie Akademi Sztuk Pięknych 1 czerwca 2015, godz.18.00
 
Guy Ben-Ary od piętnastu lat łączy w swych praktykach twórczych sztukę z neurologią. Jego projekty, realizowane we współpracy z naukowcami i innymi artystami, powstają na styku bioartu i sztuki nowych mediów. Hodowane sieci neuronowe pełnią w jego pracach rolę żywego komponentu pozostającego w interaktywnych relacjach ze składnikami technicznymi, cyfrowymi czy robotycznymi.
Wystawa „Nervoplastica” przedstawia trzy dzieła będące przykładami kulturowego wykorzystania hodowli neuronów – swego rodzaju mózgu powstałego w wyniku zabiegów bioinżynieryjnych. In-Potentia, dzieło Guya Ben-Art i Kerstin Hudson, to rzeźba wykorzystująca wyhodowany mózg. W instalacji The Living Screen stworzonej z Tanyą Visocevic, żyjące komórki zostają wkomponowane w strukturę aparatu kinematograficznego, spełniając tam funkcję ekranu. W instalacji Snowflake zrealizowanej we współpracy z Boryaną Rossa, sieć neuronowa zbudowana z komórek szczura jest stymulowana obrazem płatka śniegu w celu wykształcenia w niej pamięci czy też snu o tym płatku. Wszystkie trzy prace są przykładami hybrydycznych powiązań sztuki i nauki. Przenoszą one wyhodowane w laboratorium formy neuronalne  do sfery kulturowej jako projekty artystyczne, zapraszając publiczność do doświadczeń i refleksji dotyczących nowej, postbiologicznej rzeczywistości. Obok wskazanych dzieł na wystawie przedstawione też zostaną dokumentacje dwóch innych prac Guya Ben-Ary, kreatywnych instalacji MEART – Semi-living Artist oraz Silent Barrage, wraz z wykonanymi przez nie rysunkami.
 
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 
 
 
Patrick Tresset – Human Traits
Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia - ul. Jaskółcza 1, Gdańsk - Dolne Miasto
31.05 – 05.07.2015
Kurator: Ryszard W. Kluszczyński
Koordynacja: Anna Szynwelska
 
Wernisaż wystawy: 31 maja 2015, godz.18.00
Panel dyskusyjny z udziałem kuratora, artystów i zaproszonych gosci
odbędzie się w baszcie Akademi Sztuk Pięknych 1 czerwca 2015
 
Wystawa francuskiego artysty i zarazem naukowca Patricka Tresseta dotyczy problematyki twórczości, zarówno ludzkiej, jak i komputerowej oraz naszych relacji z maszynami nowej generacji. Jego dzieła, to formy robotyczne, które dzięki wykorzystaniu przygotowanych w tym celu programów komputerowych są w stanie rysować portrety. Tresset, po kilkunastu latach aktywności artystycznej jako malarz i rysownik, utraciwszy w 2003 roku zdolność do tego rodzaju pracy twórczej rozpoczął studia nad systemami komputerowymi i robotycznymi, które byłyby w stanie podjąć analogiczne formy aktywności, zachowując przy tym jego charakterystyczny styl artystyczny. Efektem tych studiów są prezentowane na wystawie dzieła. 3 Robots Named Paul wykonują rysunki osób odwiedzających wystawę. Paul – IX, to robot rysujący z obserwacji martwą naturę.Peter z kolei jest pochłonięty rysowaniem znaków i ich usuwaniem. Jego aktywność jest stymulowana wydarzeniami rozgrywającymi się w pomieszczeniu, które mogą wprawiać go w ekscytację bądź nudzić czy wpędzać w depresję. Wszystkie trzy robotyczne instalacje zarówno tworzą artefakty, jak też wykonują performanse. Są dziełami sztuki a zarazem ją tworzą. Ich twórcza aktywność rozwija się w przestrzeni, w której dochodzi do spotkania sztuki, nauk komputerowych oraz robotyki i sztucznej inteligencji.
 
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wystawa jest częścią projektu dofinansowanego w ramach Programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” ze środków funduszy EOG pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.
 
Damien Hirst – Nowa Religia
Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia - ul. Jaskółcza 1, Gdańsk - Dolne Miasto
24.07 – 27.09.2015
Kuratorzy: Paul Stolper, Linsey Young, Anna Szynwelska
 
Wiara była w centrum twórczości Damiena Hirsta od początku jego kariery. Jego wczesne prace przedstawiające szafki apteczne, jak na przykład „Bóg” z 1989 roku, przeciwstawiały bezkrytyczną wiarę w naukowy racjonalizm – przekonanie, że dzięki tabletkom będziemy zdrowi – bardziej subiektywnej wierze w religię i zbawienną, uzdrowicielską moc Boga. To porównanie wyrażało rozczarowanie Hirsta faktem, że nie wierzymy w sztukę w taki sposób, w jaki bezkrytycznie wierzy się w Boga lub naukę. Bez tej wiary w sztukę, jakiekolwiek poczucie znaczenia jest roztrwonione – a to przecież przemyślne spojrzenie sztuki i jej struktury formalne umożliwiają poznanie się na iluzjach życia.
Projekt Hirsta, „New Religion”, wywodzi się z pojęcia wiary i rozszerza tę perspektywę na nowe obszary. Poszczególne elementy wchodzące w jego skład tworzą kaplicę dedykowaną pragnieniu – pragnieniu poskromienia śmiertelności, które jednocześnie jest jednak zmuszone do konfrontacji ze śmiercią. Cała wiara w religię i medycynę opiera się na tym pragnieniu, potwierdzonym tutaj przez swoje przedstawienia w sztuce – gdzie, na przykład, Święta Trójca wyobrażona jest jako wykres kołowy, starający się logicznie udowodnić to, czego udowodnić nie sposób.
 
Wystawa jest przygotowywana we współpracy z British Council oraz Paul Stolper Gallery.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.