Newsletter
Szukaj
PL EN
Łaźnia
Idea Ludzie Organizator Partnerzy
Partnerzy
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Strona www

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN)  – urząd administracji rządowej w Polsce, obsługujący Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, obecnie właściwego do spraw jednego działu administracji rządowej - kultura i dziedzictwo narodowe. Ministerstwo utworzone zostało w dniu 26 października 1999 roku, z mocą od dnia 10 listopada 1999 roku. W okresie od dnia 23 października 2001 roku do dnia 31 października 2005 roku funkcjonowało pod nazwą Ministerstwo Kultury.
 
Projekt jest dofinansowywany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programów Operacyjnych.
Centrum Nauki Kopernik

Strona www

Centrum Nauki Kopernik to nie jest muzeum. "Nie mamy gablot ani przewodników. To przestrzeń, która zainspiruje Cię do obserwacji, doświadczania, zadawania pytań i poszukiwania odpowiedzi. Od Ciebie zależy, ile z tego weźmiesz." - tak rekomenduje się CNK na swojej stronie -
"Znajdziesz u nas ponad 400 eksponatów. Choć na pierwszy rzut oka możesz odnieść wrażenie chaosu, eksponaty pogrupowane są tematycznie. Mamy sześć wystaw stałych. Granice pomiędzy nimi są płynne. Dlaczego? Bo, tak jak w otaczającym nas świecie, rzeczy najciekawsze dzieją się na styku nauk, przenikają się wzajemnie i uzupełniają. Wystawy są jak żywy organizm, który nieustannie się zmienia. Budujemy nowe eksponaty, udoskonalamy istniejące. Dodatkowo, raz lub dwa razy do roku sprowadzamy z całego świata wystawy czasowe, które możesz zwiedzać w ramach swojego biletu."
 
 
Narodowe Centrum Sztuki Współczesnej

Strona www

Narodowe Centrum Sztuki Współczesnej (NCCA) jest muzeum, które poprzez organizację wystaw i badania,ukierunkowane jest na prezentację i dokumnetację rozwoju współczesnej sztuki rosyjskiej w kontekście globalnym procesie sztuki porzez tworzenie i realizację programów i projektów w sferze sztuki współczesnej, architektury i design, zarówno w kraju, jak i poza jej granicami.
Narodowe Centrum Sztuki Współczesnej zostało utworzone w Moskwie w 1992 roku. Było to przedsięwzięcie ważne zarówno dla Moskwy, gdzie Centrum wówczas otwarto, jak i dla wielu regionów kraju, gdzie wysiłek NCCA jest skierowany na realizację zainicjowanych  projektów artystycznych w sferze  sztuki współczesnej zainicjowanych w regionach. Obecnie NCCA instytucją tworzącą sieć oddziałów w głównych ośrodkach kulturalnych Rosji, takich jak St. Petersburg, Jekaterynburg, Kaliningrad, Niżny Nowogród, Samar, Tomsk i Władykaukaz.