Newsletter
Szukaj
PL EN
Łaźnia
Idea Ludzie Organizator Partnerzy
F

Monika Fleischmann & Strauss Wolfgang

Niemieccy artyści i naukowcy, uchodzą za pionierów interaktywnej sztuki mediów.
 
Od samego początku swojej artystyczno-naukowej działalności posługują się komputerem jako narzędziem i jako medium. Ich eksperymentalne badania koncentrują się na interaktywności w sztuce i szeroko rozumianej nauce oraz na poszerzonej i sieciowej przestrzeni rozumianej jako interfejs. Uczyć się nowego ze starego - to jedna z metod pracy z nowymi mediami, którą opracowali na własny użytek. Ich koncepcje dotyczące wizualizacji informacji oraz skomputeryzowane modele nawigacji i dialogu kształtują już od dwudziestu lat rozwój nowej kultury technicznej w odniesieniu do interaktywności.
 
Twórczość Moniki Fleischmann i Wolfganga Straussa została uhonorowana nagrodą „Złotej Nike” czyli Prix Ars Electronica oraz wieloma innymi wyróżnieniami i jest archiwizowana w ZKM | Zentrum für Kunst und Medientechnologie w Karlsruhe.
 
Monika Fleischmann i Wolfgang Strauss są nie tylko twórcami dzieł sztuki, zaś swoje prace prezentują nie tylko w muzeach, ale także podczas konferencji naukowych. Jako artyści sztuki mediów pojmują laboratorium badawcze jako przestrzeń sztuki, nauki i percepcji. Wykorzystują je do badań nad estetyką mediów jak również do produkcji artystycznej. 
 
W 2011 roku artyści wzięli udział w Międzynarodowej Konferencja Art Line: W stronę trzeciej kultury. Koegzystencja sztuki, nauki i technologii, organizowanej przez Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia. Ponadto, w tym samym roku, w CSW Łaźnia odbyła się wystawa artystów pt. Performing Data, obejmująca prace powstające od wczesnych lat dziewięćdziesiątych. Ekspozycja przedstawiała praktykę artystyczną Media Arts Research Studies (MARS), zainicjowaną przez artystów i kontynuowaną po dziś dzień, m.in. w projektach zrealizowanych dla kolektywu Art+Com w Berlinie (1987), w centrum badawczym GMD Forschungszentrum Informationstechnik (1997) oraz w Fraunhofer-Institut w Sankt Augustin (2001).
 
Monika Fleischmann jest niemiecką artystką mediów, naukowcem, profesorem sztuki i teorii mediów na Uniwersytecie Sztuk Stosowanych w Bremen (DE). Od 1997 roku kieruje Media Arts & Research Studies w MARS – Exploratory Media Lab działającym we Fraunhofer Institute IAIS.
 
Dzięki rozległym humanistycznym zainteresowaniom i odbytym w tym kierunku studiom tematycznym – z dziedziny cyfrowych mediów, sztuk pięknych, dramatopisarstwa oraz projektowania mody – stała się z czasem wybitnym ekspertem w dziedzinie sztuki i technologii mediów, edukacji i kuratoringu wystaw poświęconych powyższym zagadnieniom oraz scenografii.
 
Swoje naukowe i artystyczne badania poświęca idei, którą jest rozszerzenie koncepcji komunikacji poprzez interakcję i partycypację w oparciu o procesy percepcyjne. W 1999 roku stworzyła – wraz z Giaco Schiesserem i grupą Knowbotic Research – Wydział Nowych Mediów na Uniwersytecie Sztuki i Design w Zurychu. W latach 2000/1 magazyn „Time - Fast Forward” uplasował Monikę Flesichmann wśród „People to Watch”.
 
Opublikowała ponad 100 artykułów naukowych, esejów artystycznych i rozpraw teoretycznych. W 2004 roku wydała antologię „Digitale Transformationen” [Cyfrowe transformacje] zawierającą ponad 50 tekstów wybitnych autorów z dziedziny cyfrowej sztuki mediów. Co dwa lata organizuje nagrodę „Digital Sparks”, najwyższe wyróżnienie dla studentów w dziedzinie sztuki mediów interaktywnych na obszarze niemieckojęzycznym.
 
W 2008 roku artytska wygłosiła wykład w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku.
 
fleischmann-strauss.de