Newsletter
Szukaj
PL EN
Łaźnia
Idea Ludzie Organizator Partnerzy
Aktualności

WYSTAWA: Zgiń i znów się przemień! Sztuka i nauka jako możliwość domniemana

Aktualności | 01-11-2016
fot. Heather Dewey-Hagborg (US). Stranger Visions, 2012-13
LAZNIA 1
ul.Jaskółcza 1. Gdańsk - DOLNE MIASTO
25.11.2016 – 29.01.2017
 
Wernisaż: 25.11. 2016 (piątek), godz. 18.00
Perfromans inauguracyjny: 25.11.2016 (piątek), godz. 19.00
Panel dyskusyjny z udziałem artystów i kuratora: 26.11.2016 (sobota), godz. 13:00-20:00
 
Artyści: James Auger i Jimmy Loizeau, Dmitry ::vtol:: Morozov, Louise-Philippe Demers, Where Dogs Run: Olga Inozemtseva, Natalia Grekhova i Alexey Korzukhin, Thomas Feuerstein, Heather Dewey-Hagborg, Pedro Lopes, Verena Friedrich
Kurator: Dmitry Bulatov
Koordynacja: Jolanta Woszczenko
 
James Auger, Jimmy Loizeau (UK). Carnivorous Domestic Entertainment Robots
 
Projekt Art+Science Meeting, realizowany od 2011 roku przez Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku, jest przedsięwzięciem, które łączy świat nauki i sztuki. Wielu wydaje się, że są to dziedziny całkowicie oddzielne,  tymczasem projekt A+SM uświadamia, że często są sobie pokrewne i wzajemnie inspirujące.
Tegoroczną koncepcję wystawy prezentowaną w CSW Łaźnia w ramach projektu Art+Science Meeting, wraz z towarzyszącym jej programem edukacyjnym, przygotował Dmitry Bułatov – rosyjski kurator. Na wystawie będą prezentowane prace artystów z całego świata. Współczesna nauka stara się jednocześnie zrozumieć i przezwyciężyć szereg praw natury – co przywodzi na myśl słynną maksymę Goethego „Stirb und werde” – umrzyj i przeżyj odnowę, zaniknij i stań się.
 
W sobotę, dzień po otwarciu wystawy odbędzie się panel dyskusyjny z udziałem kuratora, artystów i zaproszonych gości: PEŁEN PROGRAM TUTAJ
Jeśli jednak tak jest naprawdę, nauka – jako sposób badania naszego świata i wyciągania na jego temat uniwersalnych wniosków – nie dotyczy jedynie ludzkości, ale całej sfery, którą ludzkość może się stać. W tym kontekście rozwój technologii nowych tworzy ogromny potencjał manipulacji tą przestrzenią.
Nie da się przeanalizować tych i wielu innych pytań bez wzięcia pod uwagę doświadczenia Art & Science – kierunku w sztuce współczesnej, którego twórcy wykorzystują w swoich pracach najnowsze technologie i metody badawcze. Główną osią zainteresowania są tutaj te praktyki naukowo-artystyczne i społeczne, które ułatwiają połączenie języków i narzędzi opisu.
 
Thomas Feuerstein (AT). Pancreas
 
W ramach tegorocznej edycji projektu widzowie będą mogli zobaczyć między innymi rzeźbę Thomasa Feuersteina -  Pancreas z 2012. Rzeźba Pancreas przekształca książki w cukier (glukozę), którą karmią się ludzkie komórki mózgowe. Papier,  z którego wykonane są książki, po przejściu przez niszczarkę jest zanurzany w wodzie i wtłaczany do sztucznego jelita, w którym bakterie rozkładają celulozę na glukozę. Po przefiltrowaniu i oczyszczeniu glukoza jest następnie podawana hodowli komórek („mózgu”) w szklanym zbiorniku. Sztuczny mózg przestrzega ścisłej diety – jest karmiony wyłącznie „Fenomenologią ducha” Hegla.
 
Heather Dewey-Hagborg (US). Stranger Visions
 
Wśród prezentowanych prac znajdzie się również rzeźba transmedialna Dziwniejsze wizje Heather Dewey-Hagborg. W swojej pracy pt. „Dziwniejsze wizje” artystka tworzy rzeźby-portrety na podstawie analizy materiału genetycznego pobranego w miejscach publicznych. Korzystając ze śladów nieświadomie pozostawionych przez obce osoby, Dewey-Hagborg zwraca uwagę na impuls kierujący się w stronę genetycznego determinizmu i możliwość wytworzenia się kultury inwigilacji biologicznej.
 
Verena Friedrich (DE). Vanitas Machine
 
Niemniej ciekawą instalację transmedialną zaprezentuje Verena Friedrich. Jej Maszyna vanitas odpowiada na chęć wiecznego życia i potencjał środków mających przedłużyć życie człowieka. W oparciu o świeczkę, która – dzięki technicznym manipulacjom – spala się bardzo powoli, „Maszyna vanitas” tworzy współczesną analogię dla starań o przedłużenie ludzkiego życia przy pomocy nauki i technologii.
 
PERFORMANS INAUGURACYJNY
25 listopada 2016, godz. 19.00
Dmitrij ::vtol:: Morozow (Rosja) UNTIL I DIE [PÓKI NIE UMRĘ]
 
Performans opiera się na dwóch uzupełniających się koncepcjach. Pierwszą z nich jest osobista historia twórcy, który po wielu latach owocnej i wyczerpującej pracy nad hybrydycznymi projektami technologicznymi postanawia stworzyć obiekt wymagający poświęcenia części ciała, a ściślej mówiąc najważniejszego płynu cielesnego, czyli stanowiącej symbol życia krwi. Dlatego też twórca podejmuje próbę wyprodukowania swojego klona, który niezależnie kontynuuje komponowanie muzyki. Druga koncepcja odwołuje się do rosyjskiego komizmu – filozofia ta głosi między innymi, że życie wieczne można osiągnąć na wiele sposobów, w tym dzięki właściwemu przetaczaniu krwi.
 
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 
fot. J. Auger i J. Loizeau, Cuckoo